Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

17

декември 2021

Десислава Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации” интервю за сп. Мениджър

Публикация

Десислава Еленкова вярва, че добрият специалист  трябва непрестанно да надгражда знанията и уменията си, а кариерният ѝ път е подкрепен с множество доказателства за професионално и личностно развитие. Заема настоящата си длъжност в „ЗД Евроинс“ АД през 2010 г. и отговаря за маркетингови и комуникационни дейности с обществена насоченост, изпълнение на програми за корпоративна социална отговорност и координиране на сходните дейности в дъщерните компании на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД в останалите 14 държави. „ЗД Евроинс“ АД е втората застрахователна компания в България за 2020 г. по показател „Общ премиен приход“. Компанията е част от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД – една от най-големите независими застрахователни групи, развиваща дейност в Централна и Източна Европа и ОНД с над 3 млн. клиенти, 3500 служители и общ премиен приход за 2020 г. над 468 млн. евро. Марката „Евроинс“ е представена в 14 държави.

Десислава Еленкова споделя, че социалната отговорност е мисия, а мениджмънтът на една компания има ангажимент не само за осигуряване на печалбата, но и за подобряване на благосъстоянието на обществото. „Каузата на нашата компания е да подкрепя българските деца и най-вече децата в неравностойно положение, лишени от родителски грижи. Нашият фокус е върху здравето, развитието и образованието на децата, да имат едно по-добро бъдеще.

"Да помогнеш и направиш щастлив дори един човек в нужда, да му подадеш ръка в точния момент и видиш искрицата надежда в очите му, е наистина безценно.“

Десислава Еленкова има дългогодишен опит в областта на маркетинга, рекламата, връзките с обществеността и комуникациите. Член е на УС на „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО), членува в „Европейска асоциация на комуникационните директори“ (EACD) и „Комитет по комуникации“ към „Асоциация на българските застрахователи“. Има магистърски степени по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“, международни икономически отношения и финансов мениджмънт от УНСС. Владее четири езика – английски, гръцки сръбски и руски.

Q&A

ВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА: Какви са принципите ви за добри каузи, зад които да застанете?

Ние сме компания с близо 25-годишна история. През всичките тези години отделяме както средства, така и доброволен труд в лицето на нашите колеги, за да помагаме за различни каузи. Добрите идеи ни свързват с фондации с дългогодишна история, отлична финансова отчетност и проекти, които припознаваме като свои. Водещите принципи в работата помежду ни са „дългосрочно партньорство“ и „устойчивост във времето“. С фондация „Благотворител“ работим по Националния конкурс „Млад благотворител“ за ученици от 7. до 12. клас, които реализират благотворителни проекти и допринасят за подобряване на средата, в която живеят, общуват и се учат. Със същата фондация работим и по стипендиантската програма „Постигам по-висок успех“, чиято цел е да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици и студенти, лишени от родителски грижи. Имаме ползотворно сътрудничество и с фондация „Светът на Мария“, чиято мисия е да подпомага трудовата и социалната интеграция на хора с лека и умерена степен на интелектуални затруднения чрез индивидуални и групови занимания, специализирано обучение и подходяща трудова заетост. Ежегодно с фондацията организираме благотворителни базари на територията на нашата сграда „Еврохолд“, на които се продават сувенири и сладкиши изработени от възпитаниците на фондацията. С „Национален фонд Свети Никола“ работим за подпомагането на деца, лишени от родителски грижи и настанени в комплекси за социални услуги на терито-рията на цялата страна.

Q&A

ЕМИЛ НЕШЕВ: Какво е вашето отношение към дейността на доброволците и какъв е вашият личен принос към обществото?

През последните 10 години вследствие на промените в климата се наблюдава увеличаване на природните катаклизми както по света, така и в България. Благодарение на социалните мрежи много бързо се сформират групи по региони, които споделят от каква помощ има нужда. Самата аз съм доброволец – садя дървета в „Новата гора“ на София, всяка година участвам в благотворителния базар на Международния дипломатически женски клуб в София, дарявам материални и финансови средства за различни каузи, включвам се в инициативи не само като доброволец, но и като ментор и консултант. 

Документи