Сключи онлайн Плати вноска MyHealth За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Имуществени застраховки

Защитете Вашето имущество, защитете Вашия бизнес!

Имуществени застраховки

Пожар и други рискове
Пожар и други рискове
Пожар и други рискове

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца
euroins building
Всички рискове, свързани с имуществото на търговеца

Застраховате Вашето имущество, което използвате за търговска дейност

Строително-монтажни работи
Строително-монтажни работи
Строително-монтажни работи

Покриваме вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж.

Авария на машини
Авария на машини
Авария на машини

Покриваме материални вреди (аварии) върху застрахованото имущество

Електронно оборудване
Електронно оборудване
Електронно оборудване

Застраховате Вашето електронно оборудване, което използвате за бизнес или административна дейност.

Селскостопански застраховки

Селскостопански култури
euroins agriculture
Селскостопански култури

Възстановяваме производствените разходи, извършени при отглеждане на различни видове култури.