Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Финансови рискове

Отговорното управление на риска води до висока възвръщаемост на Вашите инвестиции!
Гаранция в полза на възложител
Гаранция в полза на възложител
Гаранция в полза на възложител

Покриваме риска на бенефициента по полицата от пълно неизпълнение и/или частично, забавено и/или друго неточно изпълнение на задълженията на застрахования (изпълнител), произтичащи от условията на Договор за възлагане на обществена поръчка.