Сключи онлайн Плати вноска MyHealth За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Отговорност на работодателя

Защо в "Евроинс"?
 • Допълнителна грижа за Вашите служители
 • Защитава Вашия бизнес от непланирани разходи свързани с неволно причинени вреди на Вашите служители
 • Приложима за всички стопански дейности и производства

Каква е тази застраховка?


Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови работници и служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Какво покрива застраховката?

Основно покритие


Покриват се следните рискове вследствие на трудова злополука

 • Трайно намалена неработоспособност;
 • Временна неработоспособност;
 • Смърт.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с допълнителен риск.
Допълнителното покритие се избира само в комбинация с основното.

Покриват се следните рискове вследствие на професионална болест:

 • Трайно намалена неработоспособност;
 • Временна неработоспособност;
 • Смърт.

Къде важи застраховката?

На територията на Република България.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от 1 година.

Какви са лимитите на отговорност? 

Лимитите на отговорност са договорени в полицата.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица – при застраховане на група лица
 • Други документи – изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея ( в т.ч лицензи, копие от регистрационни талони)

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Пожар и други рискове
Пожар и други рискове
Пожар и други рискове

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност
Обща гражданска отговорност

Покриваме Вашата финансова отговорност към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при и по повод извършване на обичайната стопанска дейност.

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.

Трудова злополука
Трудова злополука
Трудова злополука

Задължителна застраховка за определени професии, определени в наредба или доброволна грижа за всички служители.