Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

20

април 2022

Румяна Бетова, „ЗД Евроинс“ АД: Българите стават все по-отговорни към своето здраве и имущество

Публикация

Румяна Бетова е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Застрахователно дружество Евроинс” АД. Компанията е лидер на българския застрахователен пазар по продажби на застраховки „Помощ при пътуване” и „Отмяна на пътуване”.

Срещаме се с нея, за да ни разкаже срещу какво се застраховат най-често българите и как се промени отношението към застраховките за пътуване през последните години.

Може ли вече да се говори за традиция у българите по отношение на сключването на застраховки?
В България за такава традиция все още е много рано да се говори. От друга страна хората стават все по-отговорни към своето здраве и имущество, и при този вид застраховки се наблюдава ръст в продажбите. Особено през 2021 г. „ЗД Евроинс” АД има абсолютен ръст, в пъти, в приходите от продажби на застраховка „Отмяна на пътуване” спрямо 2020 г.

Ако сега трябва да убедите някого, че застраховката е важна, как бихте го направили?
Първото нещо, което бих казала е, че застраховката е вид инвестиция за бъдещи непредвидени разходи, в случай на неблагоприятни събития свързани с живота, здравето и имуществото на даден човек. Тя осигурява защита и повече сигурност при заболяване, злополука, пожар, земетресение, ПТП и мн. др.

Кои са най-често сключваните застраховки във вашата компания?
Масово на пазара се сключва задължителната  застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС. Други застраховки, които са по-разпространени и се търсят са „Каско на МПС”, имуществени, здравни застраховки, „Злополука“ и „Помощ при пътуване“, като тук имам предвид застраховки за физически лица. 

Всички сме правили застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“, но понякога се случва пътуването да бъде отменено. Какво решение предлага „Евроинс“ за такива случаи?
Сключената застраховка „Помощ при пътуване“ ще бъде анулирана и заплатената премия ще бъде възстановена на клиента. Но по-важно в случая, е клиентът да има сключена застраховка „Отмяна на пътуване”, която да гарантира възстановяване на сумите, платени за пътуването.„ЗД Евроинс”АД предлага този продукт при различни нива на покритие и клиентът има възможност да избере това ниво, което най-добре отговоря на неговите нужди.

Какви непредвидени събития покрива застраховката „Отмяна на пътуване“ и какви – не?
Застраховка „Отмяна на пътуване“ е предназначена за физически лица на възраст до 85 години, на които им предстои пътуване в България или в чужбина. Тя покрива предварително платени суми във връзка с туристическо или бизнес пътуване, които в случай на отмяна или съкращаване на пътуването не подлежат на възстановяване от доставчика на съответната туристическа услуга (туроператор, хотелиер, превозвач, организатор на събитие и други). Предлагаме и допълнително покритие за извънредни разходи в случай на неочаквано удължаване на пътуването, което не се предлага самостоятелно, а само в комбинация с основното покритие по застраховката. Тук има избор на два лимита – 500 лв и 1000 лв, в които са включени разходи като хотелско настаняване, стоки от първа необходимост, презаверяване или покупка на нов билет и наемане на автомобил. Застрахователното покритие е валидно при условие, че застраховката е сключена не по-малко от 10 дни преди началната дата на пътуването.
 
Тази застраховка  не покрива рискове като съкращаване или удължаване на пътуване, когато това се дължи на събития, които са настъпили извън периода на застрахователното покритие, има употреба на алкохол или упойващи вещества и др.
Освен в случаите, предвидени в общите условия на застраховката, застрахователят не дължи обезщетение и  в следните случаи:
- отрицателен лабораторен тест за Ковид-19 на застрахованото лице или негов близък;
- застрахованото лице или негов близък, с което са имали контакт е под карантина;
- застрахованото лице е под карантина и очаква резултат от лабораторен тест за Ковид-19;
- когато населеното място, в което живее или се намира пътуващият, е поставено под карантина;
- когато отмяната или удължаването на пътуването е вследствие на въведени противоепидемични мерки, включително забрана за напускане или посещение на съответната страна или населено място.

На електронната страница на „ЗД Евроинс” АД са публикувани  информационни документи за всички застраховки, които се предлагат от дружеството. Важно е обаче да се обърне внимание, че застраховка „Отмяна на пътуване“ не покрива поставянето под карантина за целия период на покритие, независимо от сумата. 
 
Предлагате и специално покритие „Отмяна на пътуване, свързано с „Ковид-19“. Какви са особеностите и какво осигурява на клиентите?

Специалните условия за „Ковид -19“ покриват съответна част от застрахованите основни разходи по пътуването, която е невъзстановима, в случай че някое от посоченити по-долу събития се случи на пътуващия или негов близък:
- да се разболее от Ковид-19 преди пътуването, при условие че до началото на пътуването остават не повече от 14 дни;
- да му бъде наложено домашно лечение или хоспитализация, при условие че до пътуването остават не повече от 28 дни;
- да му бъде отказано настаняване на борда на посоченото в резервацията превозно средство поради повишена телесна температура или лабораторно потвърден Ковид-19.

Предлагаме и покритие за извънредни разходи в случай на неочаквано удължаване на пътуването. Покриват се разходи извършени в случай на удължаване на престоя на застрахованото лице с повече от 24 часа след крайната дата на пътуването до максимум 10 последователни дни, поради една от следните причини:
- Поставяне под карантина на пътуващия или на негов близък, с когото пътува, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19, в случай че и двете лица са застраховани с един застрахователен договор;
- Провеждане на домашно лечение или хоспитализация на същите лица, вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19;
- Отказ от настаняване на пътуващия или на негов близък, с когото пътува на борда на посоченото в резервацията превозно средство, поради повишена телесна температура или лабораторно потвърден случай на Ковид-19;
- Смърт в следствие на Ковид-19 на пътуващия или на негов близък, с когото пътува, в случай че и двете лица са застраховани с един застрахователен договор, когато е необходимо изчакване на място за оформяне на документи и за организиране на погребение /кремация на тленните останки или на транспорт, с който те ще бъдат репатрирани.

Какво се изисква от клиента, за да сключи такава застраховка?
Освен задължителните лични данни като три имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес са необходими и документи, доказващи размера на направените  разходи, ако е самостоятелно пътуване или договор с туристическа агенция, в случай на организирано пътуване.

Разкажете ни с примери за някои от случаите, в които застраховката „Отмяна на пътуване“ е била използвана?
Към момента по застраховка „Отмяна на пътуване” най-много обезщетения са изплатени  именно поради заболяване от Ковид-19 или поставяне под карантина.
Ще посоча няколко случая: поради заболял от Ковид-19 член на семейство, изплатихме сумата от 20 830 лв. за отменено пътуване до Сейшелските острови, а други наши клиенти получиха обезщетение от 13 652 лв. след неосъществено пътуване до Малдивите. Поради заболяване на родител и невъзможност за пътуване в България изплатихме обезщетение в размер на 8 126 лв.

На каква стойност е най-голямото обезщетение, което сте изплащали по застраховка „Помощ за пътуване“?
Най-голямото обезщетение, което сме изплатили до момента е свързано със сърдечен удар в САЩ и е на стойност 50 000 евро, но  интересното тук е, че само сметката за престоя в американската болница бе на стойност 115 797 долара.
И още няколко интересни случаи с наши клиенти, сключили застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”:
- заболяване от Ковид -19 в държава от ОАЕ  - лечението бе на стойност 12 830 лв;
- случай на синкоп (краткотрайна загуба на съзнание) в Турция, като тук изплатихме сумата от 13 540 лв.;
- хоспитализиране вследствие оплакване от остри болки в корема в САЩ - размерът на изплатеното обезщетение е 16 629 лв.  

А можем ли да застраховаме билет за концерт или друго мероприятие в чужбина и какви са условията за това?
Да, има такава възможност, но само ако е обвързано със самолетен билет, хотелско настаняване или закупен цял туристически пакет.
Ако сега планирате лятната ваканция на семейството си, каква застраховка бихте направили?
Лично аз бих сключила и двете застраховки, тъй като са два различни продукта с различни покрити рискове. С „Отмяна на пътуване“ ще защитя разходите, които съм направила за бъдещата ми ваканция, в случай че не мога да замина, а с „Помощ при пътуване“ ще покрия медицинските разходи, които ще трябва да заплатя, в случай на злополука или акутно заболяване по време на моето пътуване.

 

Цялото интервю може да прочетете тук