Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

20

юни 2024

Михаил Николов, гл. експерт „Имуществено з-не, киберзастраховане и фронтинг“ пред списание BusinessGlobal: Киберзастраховането претърпя еволюция

Публикация

Застрахователните продукти в областта на киберзастраховането, които предлагаме на българския застрахователен пазар от 2014 г., претърпяха своята естествена еволюция и във времето се променяха в съответствие с всички тенденции и изменения в бранша. Винаги на първо място държим да осигурим презастрахователно покритие за всички наши клиенти, следвайки тенденциите на глобалния презастрахователен пазар. Според нас доверието между застраховател и застрахован се утвърждава с времето и е градивният елемент на един успешен бизнес модел.

Все по-често с нашите потенциални клиенти провеждаме важния разговор какво е необходимо да се случи преди, по време на и след настъпване на пробив в информационната сигурност. Това е доказателство, че започва процес на изместване на разговора от киберсигурност към киберустойчивост. По време на разговорите за киберсигурност фокусът е върху превантивните мерки, които клиентът е необходимо да предприеме, за да ограничи риска от кибератака, докато по време на разговорите за киберустойчивост на фокус е холистичният подход на необходими неотложни действия преди, по време на и след кибератака.

Двата застрахователни продукта, които предлагаме към настоящия момент, обхващат две основни групи компании по направления на дейности:

• За IT компании и IT контрактори предлагаме застраховка „Кибер ТЕХ Смарт“

• За компании извън IT индустрията предлагаме застраховка „Кибер Смарт“

Застрахователното покритие на двата продукта е идентично, като основната разлика е предлагането на риск „Професионална отговорност“ по условията на застраховка „Кибер ТЕХ Смарт“. Застрахователното покритие обхваща следните основни рискове: пробив в информационната сигурност на застрахования, увреждане на репутацията на застрахования, разходи за ограничаване на вреди, киберизнудване, отговорност за медийни публикации, отговорност към трети лица в случай на пробив на информационната сигурност на застрахования, разходи за уведомление на трети лица.

В световен мащаб киберзастраховането е най-динамично развиващият се сектор от застрахователната индустрия. Експоненциалният растеж на технологиите е основната причина за създаване на нови продукти, нови услуги, нови процеси, нови бизнес модели, нови регулации и нови сложни за анализиране рискове.

Застрахователните компании разбират необходимостта да се приспособят към новите потребности на своите клиенти. Клиентите също трябва да преминат период на осъзнаване на рисковете пред тяхната дейност в ситуацията на увеличаваща се експозиция на киберрискове.

 

Цялото интервю може да прочете тук.