Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

14

юни 2019

Евгени Игнатов, Изпълнителен директор на "ЗД Евроинс" АД пред "ФАКТИ"

Публикация

14 Юни, 2019 09:18

Венцислав Михайлов

Ще поскъпне ли „Гражданска отговорност“?

Силната конкуренция на пазара и наличието на много на брой фактори, които влияят, прави прогнозирането трудно, но моите лични очаквания са полицата “Гражданска отговорност” (ГО) да поскъпва плавно с 5-10% годишно, докато постепенно настигне ценовите нива в съседните на България страни като Румъния например, където цената ѝ е двойно повече. Има достатъчно фактори за повишаване на цените - дори на фона на силния ръст на брутния премиен приход през 2018 г. (42% до 936 млн. лв.) и поскъпването на полицата с около 30% за годината, “Гражданска отговорност” продължава да носи загуби на повечето застрахователи.

Говорим за устойчиви загуби от години, потвърждение, за което беше и специалният доклад на КФН в началото на миналата година. Освен констатираните в доклада на КФН загуби от застраховката “Гражданска отговорност”, по-рязкото поскъпване на полицата през 2018 г. се дължеше и на няколко извънредни събития, които допълнително увеличиха натиска върху цените - тълкувателното решение на ВКС за присъждане на обезщетенията за нематериални щети по “Гражданска отговорност”, фалитът на един от големите играчи в сегмента на “Гражданска отговорност” в България - кипърската „Олимпик“ и други. Същевременно, изплатените обезщетения по “Гражданска отговорност” в сектора в България се увеличават - за 2018 г. имаме 26% ръст по този показател. За последните 2 години застрахователите сме платили 2 млрд. лева обезщетения по “Гражданска отговорност”. Нарастват и резервите, които трябва да заделяме задължително по закон - за миналата година те са се увеличили с 353 млн. лв.

Покачването на цените може да бъде овладяно донякъде, ако се решат два конкретни проблема - ако се намали твърде високата щетимост по “Гражданска отговорност” в страната и ако се въведе ясна методика за определяне на обезщетенията за неимуществени вреди. За решението на първия проблем може да помогне въвеждането на бонус-малус, което до известна степен би повлияло на поведението на водачите на автомобили. Приемането на методиката ще внесе повече предвидимост, прогнозируемост и прозрачност, както за застрахователите от гледна точка на това да могат да оценяват риска си по-адекватно, така и за пострадалите и увредени лица. Доколкото знаем държавата в лицето на нейните отговорни институции работи за решаването на двата проблема, а ние като бранш сме на разположение да допринесем, с каквото можем.

Ще има ли проблеми със сертификата „Зелена карта“ при пътуване в чужбина по време на лятната ваканция?

Не, всички водачи на автомобили могат да бъдат спокойни и да пътуват навсякъде, където сертификатът важи, без да се притесняват. Вече е постигнато положително развитие по темата, за което бяха положени необходимите усилия от всички членове на Националното Бюро “Зелена карта”.