Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

25

август 2023

"ЗД Евроинс" АД дари финансови средства на фондация „Надежда и домове за децата-клон България“

Новина

"ЗД Евроинс“ АД подписа договор за сътрудничество с фондация „Надежда и домове за децата-клон България“ и дари финансови средства, които ще бъдат използвани за подпомагане на семейства и деца в риск от настаняване в институции, вследствие лоши битови условия, бедност, увреждания и дискриминация.

Статистиката в България показва, че 80% от децата настанени в институции имат семейство, което би могло да се грижи за тях, ако има подходяща подкрепа. Такава помощ предоставя програма „ Активна семейна подкрепа “ на „Надежда и домове за децата-клон България“.  Програмата обхваща най-уязвимите групи деца, чиито семейства са в социална изолация  и ограничен достъп до социални услуги.

Дарените средства за развитие на програма ,„Активна семейна подкрепа“ от  "ЗД Евроинс“ АД ще осигурят материална и специализирана помощ на семейства, които са в риск да изоставят децата си, както и за реинтеграция на деца, настанени в институции, обратно в семейството им. Програмата  обхваща следните дейности: подобряване условията на живот, консултиране и развиване на родителски умения, семейни и социални взаимоотношения, достъп до здравни услуги, подобряване на физическото и психическо здраве, насочване на родителите към образователни програми, съдействие при записване на деца в ясла и детска градина, достъп до социално подпомагане, трудова заетост и икономика на домакинството. „Надежда и домове за децата - клон България“ активно участва при намиране на работа, издаване на лични документи, ремонт на жилище и всички дейности, които водят до трайни доходи на родителите и стабилност на нуждаещите се. 

„Надежда и домове за децата - клон България“ работи активно на територията на цялата страна повече от 11 години. Има над 340 консултанти и координатори в 13 областни градове и 128 общини в  страната и провежда  активна политика по превенция на изоставяне и недопускане настаняване на деца в специализирани институции. 

Препоръчваме ви също
  • Цени на граждански застраховки
  • Цени на застраховки пълно каско