Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

25

ноември 2021

В Костенец бе открит бюст-паметник на патрона на училището Св. Климент Охридски

Новина

По случай 50-годишнина на средно общообразователно училище “Св.Климент Охридски“ гр. Костенец, на 25.11.2021г бе открит бюст-паметник на патрона на училището Св. Климент Охридски. Стойността на проекта възлиза на 12 000лв, които бяха осигурени посредством благотворителна кампания организирана от учебно заведение и община Костенец.

СУ “Св. Климент Охридски“ е многократен национален първенец в учебно-възпитателната дейност и разполага с  модерна  материално-техническата база. На патронния празник на училището бе открит и специален център STEM /Science-Technology-Engineering-Mathematics/ за обучение по математика, физика, химия и биология с четири физически, технологично и тематично обособени обучителни пространства, оборудвани с последно поколение лаптопи за индивидуална и групова работа на учениците. В училището се обучават 545 ученици в 26 паралелки по спецалностите: чуждоезиков профил, технологичен-стопански мениджмънт и природо-математически профил.