Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

04

май 2020

Придобиването е част от пакетна сделка за дъщерни дружества на ERGO в три страни от Източна Европа

Новина

Една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа (ЮИЕ) - българската „Евроинс Иншурънс Груп” АД (ЕИГ) АД, част от Еврохолд България АД, финализира сделката по придобиване на ЕRGO Беларус след одобрение от регулаторните органи в страната - Министерство на антимонополното регулиране и търговията и Министерство на финансите.

ЕRGO Беларус е дъщерна компания на германската ЕRGO, една от водещите застрахователни групи в Европа, която от своя страна e собственост на Мunich Re, един от лидерите в световното презастраховане.

През 2019г година „Евроинс Иншурънс Груп” АД се договори да придобие застрахователни дружества на ЕRGO в Беларус, Чехия и Румъния. Сделките за застрахователите на германската група в Чехия и Румъния чакат одобрение от местните регулаторни органи.

Новопридобитата компания в Беларус в цифри и факти

ЕRGO Беларус е специализирана в сегмента на общото застраховане (отговорности, имуществени, медицински, транспортни, злополуки, помощ при пътуване и др.) и е третият по големина частен застраховател в страната в сектор, доминиран на този етап от държавни дружества. През 2019 г. компанията реализира близо 10 млн. евро брутен премиен приход, което е 7.4% ръст спрямо предходната година. По този показател беларуското дружество е на десета позиция сред застрахователите в страната с пазарен дял от около 2%. ЕRGO Беларус е на печалба като през миналата година реализира нетен резултат от  0.15 млн. евро. Покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) на компанията – ключов показател за стабилност на един застрахователен бизнес, е близо 300% или 3 пъти над регулаторните изисквания. 

Към края на 2019 г. ЕRGO Беларус има 92 хил. активни договора с 67.7 хил. клиенти. Служителите на компанията наброяват близо 100. Още толкова са и нейните застрахователни агенти. Очакванията са дружеството да бъде ребрандирано и да оперира под бранда Евроинс. Резултатите на ЕRGO Беларус ще бъдат консолидирани в отчета на ЕИГ от настоящото второ тримесечие на годината.  

Беларуският застрахователен пазар се оценява на около 600 млн. евро годишно като през миналата година отбелязва ръст от близо 15% спрямо 2018 г. Специфична особеност в него е, че популярната и задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” на този етап може да се предоставя само от държавни застрахователни дружества. В същото време всички застраховки могат да бъдат сключвани отдалечено и изцяло дигитално. 

В условията на епидемия от коронавирус (Covid-19) Беларус е сред малкото страни в света, в които няма наложени каквито и да било ограничения и икономиката на страната работи на пълни обороти, доколкото това е възможно. 

Експанзията на ЕИГ в региона

Беларус е четвъртата държава в региона на бившите съветски републики, в която ЕИГ започва дейност, а сделката за дъщерното дружество на ERGO в страната e петото придобиване, което българската група реализира на тези пазари. Българската застрахователна група вече развива бизнес в Украйна, Русия и Грузия, където през изминалите години закупи общо четири компании. С новопридобитата ЕRGO Беларус пазарите в региона се очаква да формират 15% от общите приходи на ЕИГ и 20% от нетния финансов резултат на групата. 

“Сделката в Беларус е част от стратегията ни за все по-активно присъствие в страните от бившия СССР, чиито застрахователни пазари все още са в начален етап на развитие, но с голям потенциал за растеж. С придобиването на ЕRGO Беларус надграждаме партньорството ни с германската група и диверсифицираме допълнително продуктовия портфейл на групата. Ще съхраним фокуса на новопридобитата компания върху здравословния ръст на бизнеса, увеличаването на рентабилността и подобряването на качеството на обслужване на клиентите. В същото време ще внесем най-добрите практики от дейността на собствената ни мрежа и ще предложим на новите ни клиенти голям набор от надеждни застрахователни продукти, което ще допринесе за по-нататъшното развитие на местния пазар. Продължаваме да си партнираме с ЕRGO за останалите сделки”, коментира Георги Марков, зам.-изпълнителен директор на ЕИГ.  

Преди две години ЕИГ придоби от германската група и специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV. Споразумението още тогава предвиждаше бъдещо сътрудничество между двете страни по сделката, в това число трансфер на ноу хау и възможност българската група да продава застраховки за пътувания с бранда на ERV в Украйна и други държави, в които оперира. 

С новата сделка ЕИГ ще развива дейност в общо единайсет европейски страни, в това число чрез свои дъщерни дружества в седем от тях - България, Румъния, Северна Македония, Русия, Украйна, Грузия и Беларус.

Опитът на ЕИГ в сделките по придобивания       

През последните години ЕИГ придоби пряко или чрез своите поделения: застрахователния бизнес на германската Talanx International в България и Украйна – съответно ХДИ Застраховане и HDI Strakhuvannya; на холандската Achmea в България - Интерамерикан; на QBE в България и Румъния; застрахователния портфейл на АТЕ Иншурънс, румънското дъщерно дружество на гръцката Пиреос Банк; един от водещите застрахователи в Грузия - IC Group; специализираната в застраховки при пътуване украинска компания ERV, собственост на ERGO; значителен дял в руското застрахователно дружество ООО РСО Евроинс и други. 

През 2019г консолидираният премиен приход на ЕИГ достигна 848 млн. лв., което е ръст от 32% спрямо предходната година. Консолидираният краен резултат преди данъци нарасна повече от два пъти до 21.6 млн. лв.