Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

08

юни 2020

Нов продукт на застрахователя ще осигури допълнителна защита на потребителите с отложени почивки     

Новина

„ЗД Евроинс” АД, част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД (ЕИГ), ще предложи нова застраховка на своите клиенти-туроператори, която ще гарантира издадените от тях ваучери за отложени пътувания и почивки. 

Новият продукт (“Разни финансови загуби”) е насочен към клиентите на туроператорите с ваучери. Той ще им предостави защита, че застрахователят  ще изплати обезщетение до размера на платените от тях суми, ако пътуванията не се осъществяват поради неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора. 

Покритието по новата застраховка ще се предоставя при сключен договор за туристическа услуга преди въвеждане на извънредното положение (13.03.2020г) и ще засяга планирани и неосъществени пътувания в периода от 13.03.2020г до 31.12.2020г включително. Потребителите трябва да са приели ваучер за отложено пътуване с право на ползване до 31.05.2022г.  

“С новата застраховка „ЗД Евроинс” АД продължава да подкрепя своите клиенти-туроператори и да изпълнява ангажиментите си по сключените с тях застрахователни договори. Новият продукт ще даде възможност на потребителите с ваучери спокойно да планират и реализират пътуванията и почивките си. През целия период на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка бяхме в постоянен контакт с нашите клиенти-туроператори. Не сме прекратявали застрахователни договори с тях и като цяло не сме променяли тарифите по техните договори”, коментира Румяна Бетова, изпълнителен директор на „ЗД Евроинс” АД

„ЗД Евроинс” АД е сред водещите компании в предоставянето на туристически застраховки на българския пазар. Компанията има сключени застраховки “Отговорност на туроператора” за максималната за бранша застрахователна сума от 1.4 млн. лв. със следните по-големи туроператори: „Географски свят” ООД, „Бохемия” ЕООД, „Профи Турс” ООД и „Руал Травел” ООД.  Четирите дружества са в добро финансово състояние и с висока ликвидност, като обслужват редовно клиентите си. Отделно, сключените от „ЗД Евроинс” АД застраховки “Отговорност на туроператора” с по-големите туроператори в портфолиото на застрахователя са презастраховани, което е допълна гаранция за защита на интересите на потребителите.            

Евроинс Иншурънс Груп АД

„ЗД Евроинс” АД е водещо дружество в предлагането на туристически застраховки на българския пазар. Компанията е сред лидерите в предоставянето на застраховка “Помощ при пътуване” с над 20% пазарен дял и е сред лидерите в застраховка “Отговорност на туроператора”. „ЗД Евроинс” АД е част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), която е една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. ЕИГ е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 9 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Русия. Групата извършва и нишови застрахователни операции в Испания и Италия. ЕИГ обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 3000 служители. През 2017г  международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност на застраховател ("Insurer Financial Strength Rating" - "IFSR") със стабилна перспектива на Евроинс Румъния, най-голямото дъщерно дружество в рамките на ЕИГ. Евроинс Иншурънс Груп е дъщерно дружество на Еврохолд България АД – водеща публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). Еврохолд оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус върху застраховането, продажбите на автомобили, лизинга, инвестициите и управлението на активи.