Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

07

август 2023

Fitch потвърди рейтинг ‘B+’ със стабилна перспектива на Евроинс и премахна наблюдението над компанията

Новина

Една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди дългосрочна оценка ‘B+’ със стабилна перспектива на "ЗД Евроинс" АД- най-голямото дъщерно дружество на "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), част от "Еврохолд България" АД. Същият рейтинг е присъден и на презастрахователя на групата -"ЕИГ Ре" АД.

В съобщение на 4 август Fitch посочва, че премахва двете дружества от списъка за наблюдение за евентуална негативна перспектива по рейтинга (Rating Watch Negative, RWN). Това е продиктувано както от техните резултати и представяне, така и от преценката, че бизнесът на дружествата от групата остава стабилен и след напускането на румънския пазар.

"ЗД Евроинс" АД е водещ застраховател на българския пазар от 25 години, а чрез свои клонове или представителства предлага продукти още в Гърция, Полша, Германия, Испания, Италия, Великобритания и Нидерландия. ЕИГ Ре е сред най-утвърдените презастрахователни компании в България и има над 20 годишна история.

Според Fitch напускането на румънския пазар не е отслабило пазарната позиция на ЕИГ, независимо от спада в премийния приход на групата. Рейтинговата агенция очаква по-слабите оперативни продажби да се компенсират от подобрения рисков профил на групата. Важна роля за оценката има и стабилната платежоспособност на ЕИГ - 132% към края на 2022 г., става ясно от анализа на Fitch.

В края на юни Fitch потвърди кредитен рейтинг ‘В’ със стабилна перспектива и на Еврохолд и също премахна холдинга от списъка за наблюдение на агенцията за евентуална негативна перспектива (RWN).

Цялата информация може да прочетете тук .