Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

04

декември 2023

Fitch потвърди рейтинг ‘B+’ със стабилна перспектива на Евроинс

Новина

Една от големите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди оценка ‘B+’ със стабилна перспектива на "ЗД Евроинс" АД (Евроинс България) - най-голямото дъщерно дружество на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), както и на презастрахователя на групата - ЕИГ Ре АД.  

От Fitсh отбелязват подобряващата се адекватност на резервите на Евроинс и очакват допълнително положително развитие в това отношение. Агенцията оценява бизнес профила на българското подразделение на ЕИГ като добър и балансиран, като изтъква водещата позиция на дружеството на българския пазар. 

Според рейтинговата агенция Евроинс все още предстои да реализира пълния си потенциал по отношение на крайния финансов резултат от дейността в България. Fitch прогнозира, че печалбата на компанията ще расте от 2024 г. нататък. 

По-рано тази година Fitch потвърди и рейтинг ‘B’ със стабилна перспектива на  Еврохолд България. 

Цялата информация: тук