Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

03

октомври 2023

Евроинс увеличи капитала си с 15 млн. лв.

Новина

"ЗД Евроинс" АД (Евроинс България), част от застрахователната група на Еврохолд - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), увеличи капитала си с 15 млн. лв. (7.7 млн. евро). Средствата вече са платени и внесени, като ще бъдат използвани за финансиране на развитието на компанията на чуждестранните пазари, предимно в Гърция и Полша - двата най-големи, на които оперира дружеството извън България.   

С увеличението на капитала Евроинс ще подобри допълнително платежоспособността си до ниво, което напълно покрива и дори надвишава апетита за риск на компанията. “Този ход подсилва капиталовата ни позиция и ни осигурява още повече възможности за разрастване на бизнеса в Югоизточна Европа, с което ще добавим стойност за нашите клиенти под формата на качествени продукти и обслужване,” коментира Йоанна Цонева, председател на съвета на директорите на Евроинс България.       

Освен в България, българското подразделение на Евроинс оперира съгласно евродирективата за свободата на установяване в Гърция (FoE), както и чрез тази за свободата на предоставяне на услуги (FoS) в Полша, Испания, Нидерландия, Германия и Италия. Наскоро Евроинс се завърна на румънския пазар, предлагайки немоторни застрахователни услуги. Отделно от това, ЕИГ развива дейност чрез свои дъщерни дружества в Северна Македония, Украйна и Грузия.     

През 2022 г. Евроинс България реализира 454 млн. лв. премиен приход (232 млн. евро), с една-трета повече спрямо предходната година. Ръстът се дължеше на по-големия обем продажби на немоторни застраховки, най-вече туристически, брутният премиен приход от които се удвои и допринесе значително за общата стойност. Търсенето на застраховки “Гаранции”, предоставени от компанията, също нараства. За изминалата година този тип полици се увеличат с над 50 на сто, благодарение на новозаписания от клона в Гърция бизнес. След отпадането на COVID-19 ограниченията, Евроинс повишава значително приходите си от туристически и медицински застраховки, както и от полици “Злополука”, на всички пазари, на които присъства. Карго застраховките нарастват четири пъти, а имуществените се увеличават с двуцифрени стойности за година.