Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

11

март 2019

Евроинс подкрепи 20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019

Новина

На 7 март 2019г в хотел София Хотел Балкан, с подкрепата на „ЗД Евроинс” АД, се проведе 20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019 "e-управление за устойчиво развитие. Конференцията бе под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър председател на Република България.

Двадесетата юбилейна конференция по е-Управление постави акцент върху е-Управлението на национално и европейско ниво. Бяха представени добри практики при оптимизация и интеграция на системи, регистри и платформи, използвани с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и иновации, имплементирани в различните звена на правителствения сектор като фактор за устойчиво развитие.

Целевата аудитория на мероприятието бяха  министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии. ​

Събитието бе проведено със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление", Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS). Организатор на събитието бе ICT Media & ISACA Sofia Chapter.