Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

05

октомври 2021

ЕБВР става миноритарен акционер в българската застрахователна група

Новина

Мажоритарният собственик Еврохолд и ЕБВР осигуряват €42 млн. за увеличение на капитала на ЕИГ. Евроинс диверсифицира продуктовото си портфолио, ускорява дигитализацията и подобрява корпоративното управление.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение с Еврохолд България АД за придобиване на миноритарен дял в дъщерната на холдинга - Евроинс Иншурънс Груп АД (EИГ), една от водещите независими застрахователни групи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ).

ЕБВР инвестира 30 млн. евро в EИГ чрез увеличение на капитала, а Еврохолд, мажоритарният собственик на застрахователната група, осигурява допълнителен капитал в размер до 12 млн. евро.

Средствата ще бъдат използвани за развитието и растежа на най-голямото дъщерно дружество на групата - Euroins Romania Asigurare Reasigurare. Финансирането също така ще подкрепи дейността и растежа на EИГ в Грузия, Гърция, Северна Македония, Полша и Украйна.

Анка Йоана Йонеску, директор на ЕБВР за България, заяви: “Тази инвестиция на ЕБВР ще играе ключова роля за стабилността на застрахователния сектор и в същото време ще осигури спокойствие на клиенти, регулатори и доставчици.”

Марк Дейвис, регионален директор в ЕБВР за Румъния и България, добави: “Много сме доволни, че си партнираме с Евроинс за разширяване достъпа до висококачествени, модерни и надеждни застрахователни услуги в Румъния и региона. Щастливи сме също, че паралелно с това работим заедно с румънската Комисия за финансов надзор (ASF) за осигуряването на система за директен сетълмент, която ще е от полза както за клиентите, така и за целия застрахователен сектор в Румъния”.

ЕБВР е партньор на ASF в разработването на нови регулации за управление на процеса по предявяване на застрахователни претенции в автомобилното застраховане в Румъния. Целта е да се подпомогне създаването на по-справедлива система за всички участници - клиенти, сервизи и застрахователи, като в същото време се насърчава интереса на по-големите глобални застрахователи и се привлича капитал в сектора.

Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на ЕИГ и председател на управителния съвет на Еврохолд, заяви: “Радваме се да посрещнем една от основните международни финансови институции - ЕБВР, като акционер в ЕИГ. Участието на банката ще увеличи допълнително платежоспособността и растежа на групата ни на пазарите, които са приоритет както за нас, така и за ЕБВР. Инвестицията се реализира във важен момент за най-голямото дружество в застрахователния холдинг - Евроинс Румъния. Тя е ключов елемент в капитализацията на румънското ни дъщерно дружество, в което ЕИГ инвестира над 300 млн. леи през изминалите 12 месеца. По този начин Евроинс Румъния ще продължи развитието си като добре капитализиран, иновативен, клиентски ориентиран и диверсифициран застраховател на предизвикателния местен пазар”.

Инвестицията на ЕБВР в ЕИГ също така ще допринесе за подобряване на корпоративното управление, дигитализация и диверсификация на продуктовото портфолио на застрахователната компания в посока - от задължителните автомобилни застраховки към здравни и имуществени такива, както и полици, свързани със злополуки и пожари.

ЕБВР е ключов инвеститор в българската икономика като основен неин фокус е подобряването на конкурентоспособността на местния бизнес в страната и чужбина. Инвестициите на банката са насочени към финансирането на модерна и устойчива инфраструктура, както и в развитието на финансови продукти и капиталовите пазари с оглед плановете на България за приемане на еврото. Досега ЕБВР е вложила 4 млрд. евро в българската икономика, подкрепяйки близо 270 проекта.

ЕБВР е една от институциите, които осигуриха финансиране на Еврохолд за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България.

Евроинс Иншурънс Груп АД и Еврохолд България АД

Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) е една от големите независими застрахователни групи в ЦИЮИЕ и страните от бившия СССР. Компанията предоставя пълния спектър от застрахователни продукти в областта на общото и здравното застраховане, както и животозастраховането. Базираната в България група оперира в 13 държави, като притежава дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Русия и Беларус. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Полша, като извършва и нишови операции в Испания, Италия, Германия и Великобритания. Групата обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители. Мажоритарният собственик на ЕИГ - Еврохолд България АД, е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на ЦИЮИЕ и държави от бившия СССР. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд придоби чрез подхолдинга си Eastern European Electric Company B.V. дъщерните дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България, които имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.