Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

07

декември 2020

Дарение за социални домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи

Новина

„Застрахователно дружество Евроинс” АД  дари образователни помагала, книги, настолни игри и пособия за бита на стойност над 15 000 лв  на Национален Фонд „Свети Никола“. Дарението ще бъде разпределено между социални домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи на територията на цялата страна.

Дарението е продължение на дългосрочната съвместната дейност между „ЗД Евроинс” АД и Национален Фонд „Свети Никола“, насочена към осигуряване на по-добри условия на живот и образование на деца, с умствени и  физически увреждания, лишени от родителски грижи и пребиваващи в домове за социални услуги.

Ние от „ЗД Евроинс” АД регулярно отделяме средства и човешки ресурс, в лицето на нашите служители, за редица благотворителни и социални инициативи. Най-много средства отделяме за каузи насочени към деца и най-вече деца в неравностойно положение,  и със специфични нужди.”- сподели Десислава Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации” на дружеството.

 

За „ЗД Евроинс „АД

"Застрахователно дружество Евроинс" АД  присъства активно на българския  застрахователен пазар  повече от 20 години. Дружеството е част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД -  една от най-големите независими застрахователни групи оперираща в Централна и Източна Европа. Групата има над 2.5 млн. клиенти, 3000 служители  и годишни приходи над 433 млн.евро. Марката „Евроинс” е представена в 11 европейски държави - България, Румъния, Северна Македония, Гърция, Италия, Испания, Полша, както и в Русия, Украйна,Беларус и Грузия.

За Национален Фонд „Свети Никола“

Национален Фонд „Свети Никола“ е регистриран от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца сираци, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. До момента НФ „Свети Никола“ работи с над 38 дома за сираци, инвалиди, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници. https://nfsvnikola.com/