Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

20

януари 2021

Дарение за деца от гр. Велико Търново на стойност над 18 000лв.

Новина

Дарението бе разпределено между два центъра за настаняване от семеен тип за деца лишени от родителски грижи в гр.Велико Търново.

„Застрахователно дружество Евроинс” АД дари учебни помагала, раници, несесери, художествени материали, пъзели, настолни игри и пособия за бита на стойност над 18 000лв на Национален Фонд „Свети Никола“. Дарението бе разпределено между Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І /ЦНСТ-І/ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ΙΙ /ЦНСТ-ΙΙ/ в гр.Велико Търново.

Дарението е продължение на дългосрочната съвместната дейност между „ЗД Евроинс” АД и Национален Фонд „Свети Никола“, насочена към осигуряване на по-добри условия на живот и образование на деца, лишени от родителски грижи и пребиваващи в центрове  за настаняване  от семеен тип за деца  лишени от родителски грижи.

 

За Национален Фонд „Свети Никола“ 

Национален Фонд „Свети Никола“ е регистриран от СГС на 13.05.1999г., като неправителствена хуманитарна организация, с цел подпомагане на деца сираци, лица в неравностойно социално положение и възрастни с умствени и физически увреждания, както и подпомагане на тяхната интеграция в обществото. До момента НФ „Свети Никола“ работи с над 38 дома за сираци, инвалиди, специализирана болница за деца с церебрална парализа, старчески домове, детски логопедични градини, дом за незрящи деца и болници. https://nfsvnikola.com/