Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

28

май 2024

Христина Денева, гл.експерт "Селскостопанско застраховане" пред БТА: „Изоставаме значително в застраховането на площи със земеделски култури"

Публикация

"Може да се каже, че през последните години се наблюдава тенденция за постепенно увеличаване на дела на този вид застраховка. Увеличаването на търсенето се случва с бавни темпове, което е необяснимо предвид все по-тежките събития през последните години, също така отчитайки резките и бързи промени в климата", коментира Христина Денева.

Тя обясни, че се застрахова реколтата на база вложените средства за агротехнически мероприятия, като почвени обработки, торене и др. за производство на културата от 1 декар. Тези застраховки са сезонни и се сключват съобразно вегетацията и периодите на отглеждане на различните видове култури.

В "сезона на градушките" Христина Денева посъветва земеделците да не спестяват от застраховка, при положение че продукцията им е под открито небе.

"Застраховането е превенция, с прилагането на която земеделските производители могат значително да намалят загубите си вследствие настъпване на рискови събития в управляваното от тях стопанство", коментира Денева.

По думите й земеделските производители могат да участват в различни схеми за държавна помощ към ДФ "Земеделие", като от тази година процентът на съфинансиране на застрахователната премия е увеличен.

 

Цялото интервю може да прочетете тук.

Препоръчваме ви също
  • Застраховки кибер сигурност
  • Онлайн карго застраховки
  • Задължителни застраховки за хотели