Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

29

март 2022

Гранична застраховка Гражданска отговорност се сключва само в офисите на дружеството на територията на цялата страна

Новина

„ЗД Евроинс” АД, по инициатива и съвместно с „Евроинс Украйна”, предоставя специални условия по гранична застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторни превозни средства с украинска регистрация. Специалните условия се прилагат за всички МПС с украинска регистрация пристигащи в Република България, както и за тези, които вече се намират на територията на страната.

Всяко лице, което управлява автомобил с регистрация в трета държава (извън Европейското икономическо пространство) е длъжно при влизане на територията на Република България да сключи договор за гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в съответствие с Кодекса за застраховане чл. 483, ал. 1, т. 2. Застраховката покрива гражданската отговорност на застрахованото физическо лице за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС с регистрация извън Република България. Гранична застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите може да се ползва както за транзитно преминаване, така и за периода на престой на територията на Република България.

За влизащите в страната МПС с украинска регистрация, имащи валидна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и наличие на международен сертификат „Зелена карта”, се препоръчва също да се сключи гранична застраховка “Гражданска отговорност”. С оглед военните действия в Република Украйна и в случай на застрахователно събитие, предявените във връзка с него застрахователни претенции няма да има възможност да се обслужават по украинския сертификат „Зелена карта”.

Застраховката се сключва само в офисите на „ЗД Евроинс АД, на територията на цялата страна, без използване услугите на застрахователни посредници. Дължимата премия се заплаща еднократно при сключване на полицата и се определя съгласно действащата към датата на сключване тарифа, съобразно вида на МПС и срока на застрахователното покритие. Валидността е за срок до 90 дни, като може да се издава повторно, така че общият срок за всички издадени застраховки за това МПС да не надвишава 180 дни в рамките на една календарна година.

„ЗД Евроинс” АД и „Евроинс Украйна” са част от „Евроинс Иншурънс Груп” АД (ЕИГ) - една от най-големите застрахователни групи в Централна, Източна и Югоизточна Европа. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 13 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3 000 служители. „Евроинс Иншурънс Груп” е част от „Еврохолд България” АД, водеща финансова и енергийна група в региона с дейност в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховане, лизинг, продажби на автомобили, инвестиции и управление на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. През 2021г „Еврохолд България” АД придоби дружествата на чешката ЧЕЗ Груп в България чрез своята дъщерна Eastern European Electric Company (ЕЕЕС).

Препоръчваме ви също
  • Цени на застраховки пълно автокаско
  • Автомобилна застраховка
  • Цени на застраховки ГО