София

София     1592, ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43

Тел. : 0700 17 241

Тел. : 02 /9651 512
Тел:  02/9651 682
Факс: 02 / 4895 423
Факс: 02/95 61 519
email: likvidacia@euroins.bg

Събота от 09.00 до 13.30 часа

 

(виж картата)София, кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494

email: likvidacia1@euroins.bg

(виж картата)

София, ул. „Козлодуй” №2

(виж картата)

email: likvidacia3@euroins.bg

София, район Искър, ул. Илия Бешков №2
Teл: 02/4144524
email: darucar_licv@euroins.bg

(виж картата)


Обратно горе